___________________________________________________________________________________________________________
Välkomna Till Team Wikström och Team Saras Trollingblogg

söndag 20 januari 2013

Niklas: fisket börja bra framåt förmidda

Niklas: fisket börja bra framåt förmiddagen, men sluta lika fort som det börja, jag och hannes lyckades rycka till oss 5 kg ihop i alla fall medans det nappa, tackar alla inblandade för en trevlig dag på sjön!

Inga kommentarer:

Fiskbästa i Wikström/Gurans Gula Teamen

Vänern Lax: Peter Wikström 8990g (07)Vättern lax: Niklas Wikström 11220g (12)Östersjö/havslax: Mikael Wikström 16.400g(14)VänernÖring: Mikael Wikström 7880g (09)VätternÖring: Peter Wikström 4kg (09)HavsÖring:Peter Wikström 3-4 kg (09)Röding: Mikael Wikström 5250g (08)Regnbåge:Gädda: Peter Wikström 10500g (05)Gös: Peter Wikström 6380g (11)Sik: Hannes Wikström 1100g (11)Id: Mikael Wikström 1900g (09)Ål:Asp:Lake: Mikael Wikström 10gTorsk: