___________________________________________________________________________________________________________
Välkomna Till Team Wikström och Team Saras Trollingblogg

söndag 25 augusti 2013

Multimedia message

Niklas:Hur gick de här till nu då,,, långspöna i sjön, de va ju abborre vi skulle ut och fiska :-) allvarligt-händer i möe, provat på abborren på morgonen och jag tror jag hade ett pet, prova riggen en timme innan vi lämnar området vid Djurö

Inga kommentarer:

Fiskbästa i Wikström/Gurans Gula Teamen

Vänern Lax: Peter Wikström 8990g (07)Vättern lax: Niklas Wikström 11220g (12)Östersjö/havslax: Mikael Wikström 16.400g(14)VänernÖring: Mikael Wikström 7880g (09)VätternÖring: Peter Wikström 4kg (09)HavsÖring:Peter Wikström 3-4 kg (09)Röding: Mikael Wikström 5250g (08)Regnbåge:Gädda: Peter Wikström 10500g (05)Gös: Peter Wikström 6380g (11)Sik: Hannes Wikström 1100g (11)Id: Mikael Wikström 1900g (09)Ål:Asp:Lake: Mikael Wikström 10gTorsk: